Doktora

Lisansüstü Programlara Başvuru Hakkında Bilgi

Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı lisansüstü programlara başvurular aşağıdaki link üzerinden yalnız online olarak yapılmaktadır.

Bunun haricinde adayların başvuru belgelerini Sosyal Bilimler Enstitüsüne göndermelerine gerek yoktur. Online sistem haricinde yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

https://oibs2.metu.edu.tr/Ms_Phd_Applications

 

Yüksek lisans/Doktara programlarımıza başvuru ve kabul  için gereken bilgilere Sosyal Bilimler Enstitüsü internet sayfasından "Başvurular" bağlantısını takip ederek ulaşabilirsiniz.

 

Aşağıda bölümümüze özgü başvuru koşulları yer almaktadır:

Yüksek Lisans ve Doktora programlarımıza başvuran öğrencilere yazılı ve sözlü sınav uygulanır.

Yüksek Lisans programına başvuran öğrencilere uygulanan yazılı ve sözlü sınav, doktora programına başvuran öğrencilere uygulanandan farklıdır.  Ayrıca, sözlü sınav sırasında, felsefe mezunu adaylarla felsefe dışı alanlardan mezun adaylara farklı sorular sorulur. Felsefe mezunu olmayan öğrenciler için hazırlanan sözlü sınav yüksek düzeyde felsefe bilgisi gerektiren, teknik felsefe konularını ilgilendiren sorulardan oluşmaz. Öte yandan, felsefe mezunu olan öğrenciler için hazırlanan sözlü sınavda belli bir düzeyde felsefe bilgisi aranır, ancak bu tüm felsefe mezunlarının bilmesi gerek en belli başlı felsefe konularını temel alan genel sorulardır. Sınav jürisi, adayın sözlü sınavını göz önünde bulundurarak, felsefeye gerçekten bir ilgisi olup olmadığını, felsefe çalışma konusundaki niyetinin ciddi olup olmadığını, en önemlisi de verilen dereceyi alma becerisini taşıyıp taşımadığını ölçmeye çalışır.

Bu temel koşulları yerine getiriyorsanız, başvurduğunuz programa kabul edilip edilmeme konusunda hiç bir endişe duymanıza gerek yoktur. Bölümümüzün sözlü sınavına hazırlanmak için önerebileceği ne bir çalışma programı ne de bir okuma listesi vardır. Sizden olduğunuz gibi gelmenizi bekliyoruz.

Bilindiği gibi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin eğitim dili İngilizce'dir. Üniversitenin hangi lisansüstü programına başvurursanız başvurun, üniversitemizin düzenlediği İngilizce Yeterlik Sınavı'nda (English Proficiency Exam) belirlenen barajı geçme zorunluluğu vardır. TOEFL ya da benzeri sınavlardan yeterli puan almış öğrencilerle, İngilizce konuşulan ülkelerden birinin pasaportunu taşıyan öğrencilerin İngilizce Yeterlik Sınavı'na girmelerine gerek yoktur.

Bölümün yürüttüğü yazılı ve sözlü sınavlar ile üniversitenin düzenlediği İngilizce Yeterlik Sınavı'na ek olarak, Türkiye'deki herhangi bir üniversitenin herhangi bir yüksek lisans programına kabul edilebilmek için, ALES sınavına girme zorunluluğu vardır. ALES, yılda iki kez olmak üzere ÖSYM tarafından düzenlenmektedir. Sınav dilinin Türkçe olması dışında söz konusu test özü bakımından GRE Yetenek Testi'ne çok benzer.

 

Başvuru için Gerekli Belgeler

"Başvuru Nasıl Yapılır" linkinde gereken belgeler için gereken detaylı açıklamaları aşağıda bulabilirsiniz.

 

Ayrıntılı bilgi için belgelerin üzerine tıklayınız.

Başvuru Ücreti Dekontu

İngilizce Yeterlilik Belgesi

Lisansüstü Sınav Sonuç Belgesi

Referans Mektubu

Not Çizelgesi (Transkript)

Niyet Mektubu

 

Başvuru Koşulları

Verilen Dereceler

 

Lisansüstü Sınav Sonucu

 

İngilizce  Yeterlilik Sonucu

 

Niyet Mektubu

 

Referans Mektubu

 

Not Ortalaması

ALES

GRE

ODTÜ-İYS

TOEFL-IBT

IELTS

Yüksek Lisans

(Tezli)

EA 65

Sayısal 685

 

69.5

 86

7.0

İngilizce

veya

Türkçe

 

2 adet*

-

Doktora

EA 70

Sayısal 708

 

75

 92

7.0

İngilizce

veya

Türkçe

 

2 adet*

-

*ODTÜ Felsefe Bölümü mezunu olmayan adaylardan 2 adet Referans Mektubu

Ön değerlendirme yapılmaksızın tüm adaylar mülakata çağırılacaktır.

Doktora Ders İzlencesi

To make students satisfy independent research, develop wide and deep philosophical point of view and determine necessary steps to reach new synthesis.

Course Code Course Name METU Credit Contact (h/w) Lab (h/w) ECTS
PHIL502 RESEARCH METHODS AND ETHICS 0 0 0 10.0
PHIL600 PH.D. SEMINAR 3 3 0 8.0
PHIL604 PROTHESIS SEMINAR 0 0 0 10.0
PHIL655 RESEARCH PROBLEMS IN PHILOSOPHY OF SCI 3 3 0 8.0
PHIL699 PH.D. DISSERTATION 0 0 0 130.0
PHIL900-999 SPECIAL TOPICS 0 0 0 70.0

 

6 elective course(s) approved by the Department of Philosophy.
Total minimum credit: 24

 

 

Doktora İzlencesindeki Derslerin İçerikleri

PHIL 600 Ph. D. Seminar (Doktora Semineri)
PHIL 601 Special Issues in Epistemology I (Bilgi Kuramında Özel Konular I):
Doğruluk, inanç, bilgi, kuşkuculuk (skeptisizm), haklı çıkarma, güvenilirlik ve tutunum (coherence) ile ilgili temel konular üzerine çalışmalar.
PHIL 602 Special Issues in Epistemology II (Bilgi Kuramında Özel Konular II):
Phil 601'in devamı.
PHIL 603 Special Issues in Philosophical Logic I (Felsefi Mantıkta Özel Konular I):
Kipler mantığı, içlem mantığı ve olanaklı dünyalar semantiğinin temel felsefe sorunlarına uygulanması.
PHIL 604 Prothesis Seminar (Tez öncesi Seminer):
PHIL 610 Issues in the History of Turkish-Islamic Philosophy (Türk-İslam Felsefesi'nde Konular):
Türk ve İslam felsefesinde sorunlar, bu sorunlara önemli filozofların getirdikleri çözümler.
PHIL 611 Studies in Ancient Philosophy: Knowledge and Value:
Antik çağ felsefesi; Sokratik dönem öncesinden Helenistik felsefeye yinelenen sorunların ele alınması; bilgi kuramı ve etik arasındaki ilişkiler; etik ve metafizik arasındaki ilişkiler; kişi ve devlet;Antik çağ felsefesi sorunlarının modern ve çağdaş düşünceyle ilgisi.
PHIL 612 Ethics and Political Philosophy in thr Enlightenment:
Onyedinci ve onsekizinci yüzyıl etik ve siyaset felsefesinin gelişimi ve kavrayışları;bir yöntembilim olarak şüpheci sorgulama ve eleştirel düşünce; değer ve hakikatin kaynağı olarak insan kavrayışı; bilgi ve bilginin etik-siyasi boyutu; Aydınlanma filozoflarının eserlerinde modern öznenin oluşumu
PHIL 621 Ontology and Philosophy of Mind I (Varlıkbilim ve Zihin Felsefesi I):
Varlıkbilim sorunlarının mantıkça çözümlenmesi ve zihin felsefesinin temel sorunları.
PHIL 622 Ontology and Philosophy of Mind II (Varlıkbilim ve Zihin Felsefesi II):
Phil 621'in devamı.
PHIL 623 Discourse Analysis of Philosophical Texts I (Felsefe Metinlerinde Söylem Çözümlemesi I):
Söylemin, konuşma edimlerinin mantıkça çözümlenmesi, deyiş mantığı
PHIL 624 Discourse Analysis of Philosophical Texts II (Felsefe Metinlerinde Söylem Çözümlemesi II):
Phil 623'ün devamı.
PHIL 627 Special Issues in Ontology I (Varlıkbilimde Özel Konular I):
Kipler mantığının ve olanaklı dünyalar semantiğinin varlıkbilimsel yönleri.
PHIL 628 Special Issues in Ontology II (Varlıkbilimde Özel Konular II):
Phil 627'nin devamı.
PHIL 630 Special Topics in History of Science (Bilim Tarihinde Özel Başlıklar):
Bilim tarihinde belli bir konu ya da belli bir bilim tarihçisinin yapıtları üzerine tartışmalar.
PHIL 631 Axiomatization of Scientific Theories (Bilimsel Kuramların Belitleştirilmesi):
Fizik kuramlarının ilksavlı dizge biçiminde incelenip mantıkça yeniden kurulması.
PHIL 632 Dynamics of Scientific Theories (Bilimsel Kuramların Dinamikleri):
Fizik kuramlarının evriminin mantıkça çözümlenmesi.
PHIL 633 Foundations of Logic I (Mantığın Temelleri I):
Mantık kuramlarının temelleri üzerine çalışmalar.
PHIL 634 Foundations of Logic II (Mantığın Temelleri II):
Phil 633'ün devamı. Ön koşul: Öğretim üyesinin öğrencinin dersi almasını uygun görmesi gerekir.
PHIL 635 Studies in Ethics (Etikte Çalışmalar):
Etik kavramları ve etik kuramları üzerine derinlemesine çalışmalar.
PHIL 636 Studies in Political Philosophy (Siyaset Felsefesinde Çalışmalar):
Siyaset felsefesinin temel sorunları üzerine çalışmalar.
PHIL 637 Studies in the Philosophy of Wittgenstein I (Wittgenstein'ın Felsefesinde Çalışmalar I):
Wittgenstein'ın geç dönem felsefesinde çalışmalar.
PHIL 638 Studies in the Philosophy of Wittgenstein II (Wittgenstein'ın Felsefesi üzerine Çalışmalar II):
Phil 637'nin devamı.
PHIL 640 Logical Foundations of Statistical Inference (İstatistiksel Çıkarımın Mantıkça Temelleri):
Mantıkça yorumlama, sıklık yorumu ve olasılık kalkülüsünün öznel yorumu. Tümevarım mantığı ve istatistiksel çıkarımın mantıksal yapısı: (a)Bayesçi yaklaşım ve karar mantığı, (b)olasılık yaklaşımı ve destek mantığı.
PHIL 643 Basic Issues in Philosophy (Felsefede Temel Konular):
Çağdaş felsefenin gelişimini etkilemiş temel bilgi kuramı ve varlıkbilim öğretileri üzerine yoğunlaşan tartışmalar.
PHIL 644 Current Problems in Philosophy (Felsefede Güncel Sorunlar):
Phil 643'ün devamı.
PHIL 647 Studies in the History of Philosophy I (Felsefe Tarihinde Çalışmalar I):
Temel felsefe metinlerin okunması, bu okuma sürecinde yol gösterilmesi: İncelenecek felsefe metinleri, her öğrencinin uzmanlaşmakta olduğu alan göz önüne alınarak çeşitli dönemlerden seçilmektedir.
PHIL 648 Studies in the History of Philosophy II (Felsefe Tarihinde Çalışmalar II):
Phil 647'nin devamı.
PHIL 650 Great Philosophers (Büyük Filozoflar):
Önemli bir filozofun başyapıtı üzerine yoğunlaşmış çalışmalar.
PHIL 651 Studies in Metaphilosophy (Metafelsefe Çalışmaları):
Felsefenin amacına, ele aldığı konuya ve ele alma yöntemlerine ilişkin temel sorunların irdelenmesi.
PHIL 652 Historiography and Metahistory of Science (Bilim Tarihyazımı ve Metatarihi):
Bilim tarihindeki felsefe görüşlerinin, yöntemlerin ve kaynakların incelenmesi; bu konuların günümüz araştırmacığıyla ilgisi.
PHIL 653 Theories of Scientific Method (Bilimsel Yöntem Kuramları):
İlkçağda ve Rönesans'ta matematiksel ve deneyci bilimlerin yöntemleri üzerine görüşler; Rönesans'tan bu yana bilimsel yöntem kuramları.
PHIL 654 Philosophy of Nature (Doğa Felsefesi):
Eski Yunan'ın evren tasarımı; Rönesans'ın doğa anlayışı; çağcıl doğa anlayışı.
PHIL 655 Research Problems in Philosophy of Science (Bilim Felsefesinde Araştırma Sorunları):
Bilim felsefesinin hali hazırdaki temel sorunlarının tanımlanması, incelenmesi.
Phil 711 Special Assignments in Philosophy I ():
Phil 712 Special Assignments in Philosophy II ():
PHIL 699 Ph. D. Dissertation (Doktora Tez Savunması):
PHIL 900-999 Special Topics (Özel Başlıklar):