Öğrt. Görv. Tahir Kocayiğit (Emekli)

TAHİR KOCAYİĞİT (Öğretim Görevlisi): Yüksek Lisans derecesini, 1982 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden aldı. Araştırma alanları: felsefe tarihi, zaman felsefesi.

E-mail: tahirk@metu.edu.tr

Phone: +90 312 210 3169 Office: B-1